Rapporteer een vuurbol: het is leuk en gemakkelijk!

Zag je iets helders en snel? Zoals een grote vallende ster?
Rapporteer het: mogelijk gaat het om een vuurbol!

We nodigen jou uit om een interaktief formulier in te vullen dat zodanig gemaakt is dat iedereen het heel eenvoudig kan gebruiken.Wees zo nauwkeurig als je kan. Uw verslag is belangrijk, het verschaft ons mogelijk wetenschappelijk belangrijke informatie betreffende een natuurverschijnsel dat ons toelaat om meteoren te bestuderen.Je zal op het einde van het formulier de gelegenheid hebben om ons alle details te geven betreffende jouw ervaring als waarnemer.

  • Gelieve geen verschijnselen te rapporteren die meer dan 30 seconden duurden: de meeste vuurbollen zijn slechts enkele seconden zichtbaar.
  • Gelieve geen weerkerende gebeurtenissen te rapporteren: het is hoogst uitzonderlijk dat men een vuurbol ziet, voor sommigen is dat éénmalig in het leven.
  • Gelieve geen trage, flitsende objecten te rapporteren of lichtjes die per 2 of per 3 aan de hemel bewegen: een vuurbol ziet er uit als een grote vallende ster.

If you encounter technically difficulties, please click the Help links or try the simplified version of the form.

Start nu